UNITAT 2. LA SALUT DE LES PERSONES

Hi guys!

That’s the material I use in class.

I hope you find it useful!

Aquesta és la presentació de medi en CATALÀ:

VIDEOS

GAMES

GAME 1

GAME 2

Anuncios