UNITAT 2. L’ALIMENTACIÓ I LA SALUT

Hi guys!

That’s the material I use in class.

I hope you find it useful!

Aquesta és la presentació de medi en CATALÀ:

That’s in ENGLISH:

VIDEOS

GAMES

Food groups

Trolley Dash

Food

Food 2

A healthy lunch box

Brushers

Exercise and health